Oferta

Elastyczność na rynku projektowym jest jedną z głównych cech naszej działalności. Jako Biuro Projektów jesteśmy w stanie zaoferować usługi w postaci kompleksowych, wielobranżowych opracowań projektowych takich jak:

 • konsulting, doradztwo inwestorskie;
 • programy funkcjonalno – użytkowe;
 • koncepcje architektoniczne i wielobranżowe;
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • studia wykonalności;
 • materiały do wniosków do wskazań i decyzji lokalizacyjnych;
 • plany zagospodarowania terenu;
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich;
 • projekty budowlano – wykonawcze wielobranżowe we wszelkich fazach projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • nadzory autorskie;
 • doradztwo techniczne;
 • analizy kosztów, analizy ekonomiczne;

Biuro BPSZ „PRO-MEDICUS” posiada potencjał kadrowy mogący spełnić każde życzenie Inwestora.

Dzięki swojemu doświadczeniu w dotychczasowej pracy zawodowej jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu atrakcyjne ceny oferowanych usług przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego profesjonalizmu wykonywanych zleceń.

Całe nasze doświadczenie, znajomość branży, jej specyfika i wymagania składa się na podstawowy kapitał wniesiony do Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS”. Budownictwo Służby Zdrowia pomimo powierzchownego podobieństwa z innymi obiektami budowlanymi stanowi odrębny i skomplikowany technicznie i technologicznie organizm posiadający specyficzne wymagania funkcjonalne, techniczne, prawne i normowe. Realizacja dużych tematów bez znajomości tej specyfiki jest trudna i ryzykowna tak dla projektanta jak i szczególnie dla Inwestora.

W swojej pracy opieramy się na Komputerowym Wspomaganiu Projektowania(CAD). Stosujemy najnowsze technologie komputerowe (wizualizacje, animacje, wirtualne modele), aby zaprezentować projektowany obiekt w sposób jak najbardziej pełny i przyjazny. Czasami warunki wymagają zaprojektowania budynku nawiązującego do zastanego, historycznego kontekstu. Innym razem obowiązuje stylistyka współczesna. Staramy się być na bieżąco z najnowszymi trendami w architekturze światowej, wzornictwie i projektowaniu wnętrz. Wówczas formę kreuje tylko nasza nieograniczona wyobraźnia i… możliwości finansowe Inwestora.

AktualnościKontakt


Tel./ fax:
12-267-77-20
12-267-42-10

email: biuro@pro-medicus.pl
 
Adres:
ul. Mieszczańska 9a
30-313 Kraków

czytaj dalej