Witamy

Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Spółka z o. o. – powstało 11 lutego 2004 r. z inicjatywy grupy uprawnionych projektantów o dużym doświadczeniu zawodowym w projektowaniu obiektów służby zdrowia. Większość z nas doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Projektów Służby Zdrowia w Krakowie powstałym w 1954 roku i przekształconym w latach 90-tych w Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON”. Proces komercjalizacji i reorganizacji prowadzony w latach 1995-2005 w efekcie doprowadził do skutecznej likwidacji BKRBSZ „PROMEDICON” i wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw dnia 24 lutego 2005 roku.

Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Spółka z o. o. z uwagi na fakt, iż skupia największą grupę byłych pracowników zlikwidowanego biura w naturalny sposób stało się kontynuatorem tradycji i dokonań projektowych tamtej firmy. Prowadzimy nieprzerwaną działalność gospodarczą od 2004 r. jako Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Spółka z o. o. wpisana do KRS nr 0000193670.

Jesteśmy biurem wielobranżowym. W projektowaniu wykorzystujemy oprogramowanie grupy CAD. Wykonaliśmy około 100 opracowań projektowych. Na podstawie naszej dokumentacji zrealizowano lub realizowanych jest wiele obiektów.

AktualnościKontakt


Tel./ fax:
12-267-77-20
12-267-42-10

email: biuro@pro-medicus.pl
 
Adres:
ul. Mieszczańska 9a
30-313 Kraków

czytaj dalej